683Rprednji utovarivač

  • Višestruke opcije nivoa
  • Neometan pogled
  • Sigurno, lagano spajanje
  • Lagano zaključavanje
Ispisati

683R prednji utovarivač savrešno odgovara seriji traktora 6. Ono je kompatibino sa John deere prednjom kvakom, radi sa odgovarajućom preciznošću i istrajnosti, i dozvoljava superiornu vizibilnost. Dostupno u mahničkom samo nivoiranju, 683 R prednji utovarivač je idealan za sve vrste teškog rada.

Da osigurate naši prednji utovarivači odgovaraju našim standardima i vašim očekivanjima, mo koristimo samo najbolje materijel i obradu. Svaka komponenta je temeljno testirana pod uslovima koji su čak čvršči nego oni na vašoj farmi.

Specifikacije koje odgovaraju na MSL nivoiranje za 6175R/6195R sa prednjim gumama 600/70R28 i stražnjim guamma 650/85R38; stvarne specifikacije variraju