Kontaktirajte nas

Informacije o kompaniji

Koja je adresa kompanije John Deere?

John Deere sjedište kompanije
jedan John Deere Mjesto
Moline, Illinois 61265

Gdje je sjedište kompanije John Deere u Europi?

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Altrottstraße 31
69190 Walldorf, Njemačka

Koja je adresa našeg distrubutera u Hrvatskoj?

Novocommerce International d.o.o. za trgovinu i usluge
Adresa: Jablanova 16, 31000 Osijek
Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku
MB: 030145392
OIB: 68189057981
Općenito: +385 31 297 341
Web: https://novocommerce.hr/
Kontakt: https://novocommerce.hr/kontakt/

EU REACH SVHC – informacije

EU REACH SVHC – informacije

Članak 33 Zakona EU o Registraciji, procjeni i odobrenju kemikalija (REACH) prepoznaje materijale visokog rizika (SVHC). Prepoznavanje kemikalije kao ovakve (SVHC) za posljedicu ima određene obveze za proizvođače i dobavljače proizvoda koji u svom sastavu imaju navedene substance.

EU REACH SVHC obrazac zahtjeva informacija.