623RDizanje na višu razinu.

  • Višestruke opcije nivoa
  • Neometan pogled
  • Sigurno, lagano spajanje
  • Lagano zaključavanje
Ispisati

The 623R prednji utovarivač savrešno odgovara seriji traktora 6. Ono je kompatibino sa John deere prednjom kvakom, radi sa odgovarajućom preciznošću i istrajnosti, i dozvoljava superiornu vizibilnost. Dostupno u mahničkom samo nivoiranju i samo nenivoiranju, 623 R prednji utovarivač je idealan za sve vrste teškog rada, posebno za žito i slične velike količine.

Da osigurate naši prednji utovarivači odgovaraju našim standardima i vašim očekivanjima, mo koristimo samo najbolje materijel i obradu. Svaka komponenta je temeljno testirana pod uslovima koji su čak čvršči nego oni na vašoj farmi.

Specs apply to MSL levelling for 6110R/6120R/6130R with front tyres 480/70R24 and rear tyres 520/70R38; actual specs may vary