543RPrednji utovarivač Podizanje igre

  • Vieštruke opcikje nivoiranja
  • Neometan pogled
  • Sigurno, lagano spajanje
  • Lagano zaključavanje
Ispisati

543 R prednji utovarivač odgovara 5 M i 5 R seriji traktora savršeno. Ono je kompatibino sa John deere prednjom kvakom, radi sa odgovarajućom preciznošću i istrajnosti, i dozvoljava superiornu vizibilnost. Dostupno u mahničkom samo nivoiranju ili samo ravnjavanju, 543 R prednji utovarivač je idealan za sve vrste teškog rada.

Da osigurate naši prednji utovarivači odgovaraju našim standardima i vašim očekivanjima, mo koristimo samo najbolje materijel i obradu. Svaka komponenta je temeljno testirana pod uslovima koji su čak čvršči nego oni na vašoj farmi.