1 results

Serija 8R/8RT

Serija 8R/8RT

8245R

Traktor
 • 245 KS (180 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 35 KS (26 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 13,0 t i međuosovinsko rastojanje 3.050 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

8270R

Traktor
 • 270 KS (199 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 35 KS (26 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 13,0 t i međuosovinsko rastojanje 3,050 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

8295R

Traktor
 • 295 KS (217 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 35 KS (26 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 13,0 t i međuosovinsko rastojanje 3.050 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

8320R

Traktor
 • 320 KS (235 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 35 KS (26 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 13,0 t i međuosovinsko rastojanje 3.050 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

8320RT

Traktor
 • 320 KS (235 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 35 KS (26 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 16,2 t i međuosovinsko rastojanje 2,515 m
 • AirCushion ovjes izolira šasiju od grubih udara uslijed neravnog terena za glatku vožnju.

8345R

Traktor
 • 345 KS (254 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 35 KS (26 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 13,0 t i međuosovinsko rastojanje 3.050 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

8345RT

Traktor
 • 345 KS (254 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 35 KS (26 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 16,2 t i međuosovinsko rastojanje 2.515 m
 • AirCushion ovjes izolira šasiju od grubih udara uslijed neravnog terena za glatku vožnju.

8370R

Traktor
 • 370 KS (272 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 35 KS (26 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 13,0 t i međuosovinsko rastojanje 3.050 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

8370RT

Traktor
 • 370 KS (272 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 35 KS (26 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 16,2 t i međuosovinsko rastojanje 2.515 m
 • AirCushion ovjes izolira šasiju od grubih udara uslijed neravnog terena za glatku vožnju.

8400R

Traktor
 • 400 KS (294 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 35 KS (26 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 13,0 t i međuosovinsko rastojanje 3.050 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.