Precizna poljoprivredna tehnologija

Operations Center

Upoznajte John Deere Operations Center

Sa Operations Center na MyJohnDeere.com, uvijek imate vašu farmu u džepu. Jednostavno je za korištenje i spaja vas sa vašim strojevima, poljima i operaterima. 

Prijemnici, zasloni

Prijemnici i zasloni

Ovdje počinje precizno ratarstvo. John Deere prijemnici i zasloni pružaju hardversku infrastrukturu za iskorištavanje punog potencijala modernog ratarstva i pripremu vašeg poslovanja za veći uspjeh.

Automatizacija navođenja i strojeva

Automatizacija navođenja i strojeva

John Deere nudi cjelokupan asortiman integriranih sustava navođenja, od jednostavnog ručnog upravljanja do upravljanja koje je u cijelosti automatizirano. Ako imate miješanu flotu, također nudimo i rješenja za druge brendove, tako da unatoč tome možete uživati u prednostima John Deere navođenja i automatizaciji strojeva.

Ratarstvo na određenim lokacijama

Ratarstvo na određenim lokacijama

Pomoću podataka sa senzora u stvarnom vremenu i dokumentacije koja je specifična za lokaciju dobivate vrijedne uvide, za donošenje odluke koje se temelje na činjenicama i stvaranju točne preporuke za vaš sljedeći zadatak na terenu. Štovi’še, oni vam ostvaruju uštedu na onom najvažnijem resursu od svih: vašem vremenu. Ratarstvo na određenim lokacijama omogućuje vam precizniju kontrolu i proračun troškova, smanjujući troškove gnojiva, sjetve i kemikalija.

Upravljanje umreženom farmom

Upravljanje umreženom farmom

John Deere operativni centar vaš je poljoprivredni portal odabran za prikupljanje i vizualizaciju agronomskih i strojnih podataka. Ako vam na prvi pogled pokažete sve bitne informacije, pomažete vam da brzo i lako donosite odluke utemeljene na činjenicama. Operativni centar povezuje vas s vašim strojevima i poljima od jedne središnje lokacije. Također omogućuje razmjenu informacija bez poteškoća s John Deere zastupnikom, ugovornim partnerima ili drugim povjerljivim partnerima.