Sadnja i sijanje

Analiza i priprema

Korištenjem podataka mapiranja prinosa iz John Deere Operations Center™ u kombinaciji s drugim podacima, ako su dostupni (uzorkovanje hranjivih tvari u tlu, satelitska biomasa itd.), jednostavno je stvaranje mapa sijanja promjenjive brzine. To možete učiniti sami ili u suradnji sa svojim agronomom ili stručnjakom za preciznu poljoprivredu kod vašeg lokalnog distributera.

john-deere-precision-ag-specialist-with-customer

Provođenje u polju

Uz dovršene mape sijanja možete postaviti plan rada za pojedinačna polja s linijama navođenja za vašu sadilicu ili sijačicu i poslati ga svom traktoru. Zahvaljujući ISOBUS kompatibilnosti, postavke za sijačicu pojavit će se na zaslonu traktora čim se priključi. Kada traktor uđe u polje, posao će se automatski pojaviti na zaslonu. Sve što vozač treba učiniti je potvrditi posao i odmah može početi.

Kvaliteta je sve. Bitno je raditi stvari ispravno.

cattle-farmer
James Dyer
Farm Owner

Priče klijenata

Vrijeme je za sijanje s promjenjivom brzinom!

Vrijeme je za sijanje s promjenjivom brzinom!

Svrha sijanja s promjenjivom brzinom nije samo povećanje prinosa i smanjenje troškova. Cilj je i primjereno reagiranje na smanjenje količine oborina uzrokovano klimatskim promjenama. Nekoliko francuskih poljoprivrednika i izvođača radova objašnjava kako su odgovorili na taj izazov.

Svako sjeme je dragocjeno

Svako sjeme je dragocjeno

Zajedno s tvrtkom Saaten-Union, John Deere traži nove načine za optimizaciju sjetve pojedinačnim zrnom. U tu svrhu tehničko i agronomsko znanje moraju ići ruku pod ruku.