HD45XHeder

  • 13,70 m širina kosidbe
  • 1200 mm Širina trake
  • 72 - 228 m/min širina trake
  • Pogon dvostrukog noža sa 2080 cuts/min
  • 1200 mm dužina stola
Ispisati

Konzistentna visina strništa

Rezanje usjeva na konstantnu visinu strništa poboljšava utovar kombajna što omogućuje bolje odvajanje i čišćenje. To zauzvrat osigurava da iza kombajna ostanu samo ravnomjerno izrezane i raširene čestice slame. To također olakšava alatima za prevrtanje tla da pripreme bolju sjetvenu posteljicu koja pomaže postavljanju sjemena i u konačnici, većoj razini klijanja.