Zaštita i njega

Maksimizirajte prinose usjeva

Tehnologija precizne poljoprivrede John Deere pomaže u primjeni točno onoliko pažnje koliko je potrebno kako bi vaš usjev ostvario svoj puni potencijal. Naša rješenja pomažu vam u svemu, od brzog mehaničkog uklanjanja korova do precizne primjene kemikalija i gnojiva.

Kontroliranje preciznog uklanjanja korova

Kontroliranje preciznog uklanjanja korova

Daniel Sous na jugozapadu Francuske koristi John Deere Operations CenterTM i njegovu mogućnost povezivanja s više od 200 softverskih proizvoda trećih strana za kontrolu korova prilagođenu lokaciji.

Ciljana primjena gnojiva povećava prinos pšenice

Ciljana primjena gnojiva povećava prinos pšenice

Ciljana primjena dušičnog gnojiva u uzgoju pšenice pomoću bliske infracrvene tehnologije (NIRS) može povećati prinos do 5%. Holger Huffelmann objašnjava postavke i mogućnosti koje nudi NIRS tehnologija.