In-Field Data Sharingrješenja za poljoprivredno gospodarenje (AMS)

  • Dijelite karte i položaje vozila za optimalnu učinkovitost
  • Smanjite prekomjerno korištenje pomoću dijeljenih karti pokrivenosti
  • Usporedite linije pokrivenosti i navođenja između strojeva za jednostavno namještanje
Ispisati

Više znanja, bolja obrada zemlje

Dijeljenje podataka na polju omogućava vam da vidite pokrivenost i primjenjene karte za strojeve koji rade u isto vrijeme na istom polju. Na taj način možete biti sigurni da ćete dobiti potpunu pokrivenost polja s više strojeva, čak i kod slabe osvijetljenosti i/ili u prašnjavim uvjetima, pritom smanjujući prekomjernu primjenu, dobivajući točnije dokumentirane podatke i niže ulazne troškove.

Imajte sve što se događa na vašem polju na oku i koristite informacije kako bi donijeli bolje odluke, uštedjeli na resursima i povećali učinkovitost. Kažu da je informacija moć – mi znamo da je zasigurno profitabilna.