6140MTraktor

  • 156 KS (115 kW) Maks. snaga (ECE-R 120) + 10 KS (7 kW) IPM
  • 4,5 l motor s 4 cilindra
  • 5,8 t i međuosovinsko rastojanje 2.580 m
Ispisati

Serija 6M: Očekujte više

RADE SVE
Svojom snagom mogu u polju više toga povući i raditi s većom priključnom opremom - dovoljno su okretni za utovarivanje i snažni na cesti.