Izjava o privatnosti tvrtke John Deere

U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti objašnjava se kako tvrtka John Deere i povezana društva pod njezinom upravom obrađuju osobne podatke. Ova Izjava također daje odgovore na određena pitanja koja možda imate u vezi s privatnošću i sigurnošću prikupljenih podataka. Izjava je namijenjena pojedincima s kojima komuniciramo, uključujući posjetitelje ili korisnike naših web-mjesta, aplikacija (mrežnih ili mobilnih) ili internetskih proizvoda i usluga; trenutačne i potencijalne klijente; upravu i osoblje korporativnih klijenata i dobavljača; upravu i osoblje ovlaštenih zastupništava i distributera; posjetitelje naših objekata, muzeja i atrakcija te ostale primatelje naših proizvoda i usluga. Pojedince čiji se osobni podaci obrađuju u ovoj Izjavi nazivamo „vi”.

Osobni podaci dijele se s članovima Grupe John Deere. Popis članova Grupe John Deere dostupan je ovdje i u Obvezujućim korporativnim pravilima. Članovi koji pripadaju Grupi John Deere u određenim okolnostima mogu zajednički obrađivati osobne podatke.

Dodaci zaštiti privatnosti specifični za državu ili proizvod mogu se primjenjivati na obradu osobnih podataka u vezi s određenim proizvodima ili uslugama koje nudi tvrtka John Deere, a za koje je općenito potrebna obrada dodatnih kategorija osobnih podataka ili obrada u različite svrhe.

Proizvodi i usluge tvrtke John Deere distribuiraju se kroz mrežu ovlaštenih zastupnika i distributera. Većina tih ovlaštenih zastupnika i distributera ima svoje vlasnike i upravu koji možda imaju vlastite izjave o zaštiti privatnosti.

1. Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Obrađujemo osobne podatke o vama. Ovaj odjeljak sadržava neke uobičajene primjere. Ovisno o vašoj državi/regiji i primjenjivom zakonu, primjeri u nastavku mogu se smatrati osobnim podacima i/ili mogu se prikupljati od vas.

Osobne pojedinosti i podaci za kontakt

 • Ime, datum rođenja, državni identifikatori, potpis, slika
 • Adresa, telefonski broj, adresa e-pošte
 • Demografski podaci (kao što su spol, bračni status, kućanstvo, opća lokacija)
 • Korisničko ime, lozinka, profil na društvenim mrežama
 • GPS lokacija

2. Kako prikupljamo osobne podatke

Osobne podatke prikupljamo iz raznih izvora, uključujući: 

Informacije koje prikupimo izravno od vas:

Prikupljamo osobne podatke kad komunicirate s nama. Osobne podatke možete nam dostaviti elektronički, pisano ili verbalno. Zajedničke interakcije u kojima nam dajete osobne podatke uključuju sljedeće:

 • kada se prijavite za usluge ili kupite usluge ili proizvode i opremu;
 • kada se registrirate za račun;
 • kada upotrebljavate naše mrežne usluge, uključujući naše web-mjesto;
 • kada se prijavite se za primanje biltena;
 • kada nas kontaktirate u svrhu korisničke podrške ili registrirate svoje jamstvo;
 • kada se prijavite za financiranje;
 • kada odgovorite na ankete.

3. Kako upotrebljavamo osobne podatke („svrhe”)

Obrađivat ćemo osobne podatke ako smo uvjereni da imamo odgovarajuću pravnu osnovu. Uobičajene pravne osnove i svrhe za obradu osobnih podataka uključuju sljedeće, osim ako se primjenjuje druga pravna osnova prema zahtjevima zakona specifičnih za državu ili proizvod:

Obrada kako bi se ispunile ugovorne obveze: obrađujemo osobne podatke kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema vama. Ova se obrada sastoji od:

 • prikupljanja i upotrebe osobnih podataka za pružanje zatraženih proizvoda i usluga;
 • isporuke proizvoda i usluga koje ste zatražili;
 • za povezane usluge kao što su isporuka proizvoda, održavanje, korisnička podrška i podrška za proizvod i servis (uključujući jamstveni servis), financiranje, najam i kreditne usluge; te rad mrežnih usluga;
 • procjenu vaše kreditne sposobnosti, u nekim državama/regijama to se provodi upotrebom automatskog donošenja odluka;
 • servisiranja i prikupljanja vašeg računa, odgovaranja na povezane upite, obradu vaših povratnih informacija i pružanje podrške;
 • pružanja općih korisničkih usluga i odgovaranja na vaše upite i pritužbe u vezi s našim uslugama;
 • održavanja vašeg pristupa povezanim uslugama i aplikacijama;
 • slanja servisnih obavijesti u vezi s održavanjem, dostupnosti, funkcionalnosti ili drugim pitanjima;

4. Zašto tvrtka John Deere otkriva osobne podatke

Osobne podatke dijelimo na način i u svrhe opisane u nastavku te u skladu s ovom Izjavom o zaštiti privatnosti i bilo kojim dokumentom specifičnim za transakciju, osim ako smo vas drugačije obavijestili ili ako je obrada u proturječju s primjenjivim zakonom:

 • s Grupom John Deere, pri čemu je takvo dijeljenje korisno kako bismo vam pružili usluge ili proizvode ili kako bismo upravljali svojim poslovanjem;
 • s drugim tvrtkama radi obavljanja specijaliziranih ili stručnih funkcija za nas;
 • s davateljima usluga trećih strana (koji će raditi prema našim uputama iz pisanog sporazuma s nama) kako bi nam pomogli u pružanju informacija, proizvoda ili usluga vama, u vođenju našeg poslovanja i upravljanju njime ili u upravljanju našim proizvodima ili uslugama ili njihovu poboljšanju. Vaše osobne podatke dijelimo s ovim trećim stranama radi obavljanja usluga podložno odgovarajućim ugovornim ograničenjima i sigurnosnim mjerama. To uključuje davatelje IT usluga koji nam pomažu u upravljanju našim IT i pozadinskim sustavima i servisiranju strojeva, uključujući internetske i softverske usluge: udomljavanje podataka, konverziju podataka i mogućnosti računalstva u oblaku, upravljanje računima i njihovu sigurnost, testiranje, uklanjanje pogrešaka, izvješćivanje o pogreškama i analitiku upotrebe, kao i davatelje telekomunikacija;

5. Kolačići i slične tehnologije prikupljanja

Tehničkeinformacije koje također mogu predstavljati osobne podatke (vrsta vašeg preglednika, operativni sustav, IP adresa, naziv domene) mogu se prikupiti putem kolačića i drugih tehnologija za praćenje (kao što su prozirne GIF datoteke). Dodatne informacije potražite u našoj Izjavi o kolačićimana dnu naše početne stranice.

6. Kako pristupiti svojim osobnim podacima i kontrolirati ih

Imate određena prava u vezi s osobnim podacima, što podliježe određenim izuzećima ovisno o vašoj državi/regiji, a u nekim slučajevima ovisno o aktivnosti obrade koju provodimo. Ako imate ova prava u svojoj državi/regiji, kao što su EU/UK, te ako želite pristupiti, ispraviti, ažurirati, zatražiti brisanje, zatražiti informacije, prigovoriti, zatražiti ograničenje obrade, zatražiti prenosivost podataka, biti izuzeti iz odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi ili poduzeti druge radnje s obzirom na osobne podatke, to možete učiniti u bilo kojem trenutku tako da nas kontaktirate s pomoću podataka za kontakt iz 12. odjeljka („Kako nas možete kontaktirati”) u nastavku.

Ako smo osobne podatke obradili uz vašu suglasnost, možete je povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje vaše suglasnosti neće utjecati na zakonitost bilo koje obrade koju smo proveli prije vašeg povlačenja niti će utjecati na obradu osobnih podataka provedenu uz oslanjanje na zakonite osnove obrade osim suglasnosti.

7. Sigurnost informacija i podataka

Uveli smo i održavamo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere, pravila i postupke osmišljene za smanjenje rizika od slučajnog uništenja ili gubitka ili neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima. Za dodatne informacije o našem programu kibernetičke sigurnosti pogledajte naše najnovije Izvješće o održivosti ili nam se obratite kako je opisano u 12. odjeljku u nastavku.

8. Zadržavanje podataka

Pohranjivat ćemo osobne podatke koliko god je to potrebno za svrhe za koje su prikupljeni, kao što je objašnjeno u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti ili u bilo kojem dokumentu specifičnom za transakcije. U nekim okolnostima možemo pohraniti osobne podatke na dulja vremenska razdoblja, na primjer, kada je to potrebno u skladu sa zakonskim, regulatornim, poreznim ili računovodstvenim zahtjevima. U posebnim okolnostima možemo pohraniti osobne podatke na dulja vremenska razdoblja kako bismo imali točnu evidenciju o vašim poslovima s nama u slučaju pritužbi ili osporavanja ili ako razumno vjerujemo da postoji mogućnost spora u vezi s osobnim podacima ili vašim poslovima. Osobni podaci zadržavaju se u skladu s našim planom zadržavanja evidencije i primjenjivim zakonskim odredbama. Podložno našem planu zadržavanja evidencije i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama, izbrisat ćemo i/ili anonimizirati osobne podatke koji nam više nisu potrebni.

9. Globalni prijenos osobnih podataka

Tvrtka John Deere posluje globalno. U skladu s tim, osobni podaci mogu se prenositi i pohranjivati u zemljama širom svijeta, uključujući Europsku unija („EU”), Sjedinjene Američke Države, Brazil, Indiju i druge zemlje u kojima tvrtke John Deere ima urede, ovlaštene zastupnike i distributere ili davatelje usluga. Ove lokacije često imaju različite standarde zaštite podataka. S obzirom na te razlike, kada prenosimo osobne podatke u druge zemlje, zaštitit ćemo te informacije kako je opisano u nastavku ove Izjave o zaštiti privatnosti ili kako smo vam otkrili u trenutku prikupljanja podataka.

Tvrtka John Deere poduzet će odgovarajuće korake kako bi osigurala da su prijenosi osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom i da se njima pažljivo upravlja kako bi se zaštitila vaša prava na privatnost i interesi. Uspostavili smo i uveli niz Obvezujućih korporativnih pravila za EU među članovima Grupe John Deere, koja su nadležna tijela EU-a za zaštitu podataka prepoznala kao pravila koja pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka koje globalno obrađujemo. Primjerak naših Obvezujućih korporativnih pravila dostupan je ovdje.

10. Privatnost djece

Web-mjesto i aplikacije tvrtke John Deere nisu namijenjeni djeci ili adolescentima te svjesno ne prikupljamo osobne podatke izravno od djece mlađe od 18 godina. Ako smatrate da obrađujemo podatke koji se odnose na djecu, kontaktirajte nas s pomoću podataka iz odjeljka „Kako nas možete kontaktirati” u nastavku kako bismo mogli istražiti i ograničiti podatke.

11. Izmjene ove Izjave o zaštiti privatnosti

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu Izjavu kako bi odražavala nove ili drugačije prakse zaštite privatnosti. Ako unesemo izmjene, izmijenit ćemo datum „Posljednje ažuriranje” na dnu ove Izjave.

12. Kako nas možete kontaktirati / kako kontaktirati zajedničke voditelje obrade

Obratite nam se ako imate pitanja ili komentara o našim praksama zaštite privatnosti ili ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti. Ovdje su također navedeni naši imenovani službenici za zaštitu podataka (ili slično).

Definicije

Osobni podaci definirani su prema primjenjivom zakonu. To često znači sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”). Fizička osoba čiji se identitet može utvrditi često znači osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, prije svega uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji itd.

Osobni podaci korporativnih subjekata u Južnoj Africi i Argentini također su zaštićeni primjenjivim zakonima o privatnosti podataka. Kada obrađujemo takve osobne podatke u Južnoj Africi i Argentini, obradit ćemo ih u skladu s ovom Izjavom o zaštiti privatnosti.

Obrada je definirana prema primjenjivom zakonu, uključujući, među ostalim, radnje kao što su prikupljanje, pohrana, upotreba, pristup, izmjena, brisanje, uništavanje ili dijeljenje podataka.

Podaci o stroju podaci su koje generira, prikuplja ili pohranjuje vaša oprema ili bilo koji hardver ili uređaj povezan s vašom opremom.

Primjenjivi zakon znači svi relevantni i primjenjivi zakoni, pravila, propisi, dekreti, statuti, akti, proglasi, nalozi i rezolucije u vezi sa sigurnošću podataka, zaštitom podataka, privatnošću i/ili obradom osobnih podataka koji se primjenjuje na Grupu John Deere.

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Subjekt tvrtke Deere s kojim imate primarni odnos voditelj je obrade osobnih podataka prikupljenih od pojedinaca unutar područja primjene ove Izjave. Ovaj se subjekt može razlikovati ovisno o situaciji. To može biti subjekt koji je sklopio ugovor o uslugama/opskrbi s vama ili vašim poslodavcem, subjekt koji vam je pružio marketinške i promotivne materijale i obavijesti; primarni subjekt u državi koja upravlja web-mjestom tvrtke John Deere koje ste posjetili; subjekt koji upravlja lokalnim objektima koje ste posjetili, subjekt koji je (su)organizirao neki događaj itd.

Kada postoji više od jednog subjekta koji je odgovoran za obradu, kao što su, primjerice, dva subjekta tvrtke Deere koja supotpišu poslovni ugovor s vašom tvrtkom, takvi su subjekti zajednički odgovorni za zakonitost određene aktivnosti obrade („zajednički voditelji obrade”).

U nekim slučajevima više od jednog subjekta tvrtke Deere mogu obrađivati vaše osobne podatke kao neovisni voditelji obrade. Ako imate bilo kakvih pitanja o vođenju obrade, slobodno nam se obratite (pogledajte 12. odjeljak s podacima za kontakt).

Last Updated: June 30, 2023