Izjava o zaštiti privatnosti tvrtke John Deere

Ova izjava o zaštiti privatnosti tvrtke John Deere („Izjava“) izdaje se u ime subjekata navedenih ispod koji obnašaju dužnost „Voditelja obrade podataka“ u tablici na kraju predmetne Izjave (svaki pojedinačno, „John Deere“ ili „mi“). Ova Izjava odnosi se na pojedince s kojima komuniciramo, uključujući posjetitelje ili korisnike naših web-mjesta, aplikacija (mrežnih ili mobilnih) ili mrežnih servisa („Mrežni servisi“); trenutne i potencijalne kupce; upravu i osoblje korporativnih kupaca i prodavača; upravu i osoblje ovlaštenih John Deere zastupstava; posjetitelje naših objekata, muzeja i atrakcija; i ostale primatelje naših usluga. Pozivamo se na pojedince čiji se osobni podaci obrađuju pod naznakom „vi“ u predmetnoj Izjavi.

John Deere u svojoj ulozi voditelja obrade podataka obradit će podatke o vama u papirnatom i elektroničkom formatu koji se nazivaju „osobni podaci“. Osobni podaci prikupljat će se izravno od vas, mi ćemo prikupiti takve podatke interno, a u nekim ćemo slučajevima prikupiti takve podatke od relevantnih trećih strana.

Osobni podaci dijele se s članovima grupe John Deere (pogledajte i 4. poglavlje u nastavku). Popis tvrtki koje pripadaju grupi John Deere dostupan je na adresi https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/. Tvrtke koje pripadaju grupi John Deere u određenim okolnostima mogu zajednički obrađivati osobne podatke (pogledajte i 3. poglavlje u nastavku).

Izjave o zaštiti privatnosti specifične za zemlju ili proizvod mogu se primijeniti na specifične proizvode i servise koje nudi John Deere, a istima se može pristupiti u sklopu izbornika „Podaci specifični za zemlju ili proizvod“. Radi se o financijskim proizvodima i servisima, između ostalog, koje pruža John Deere Bank S.A., a koji općenito zahtijevaju prikupljanje dodatnih ili različitih kategorija informacija i podataka. John Deere GmbH & CO KG također nudi različite podatkovne servise i pretplate.

Većina tih prodavatelja i distributera u neovisnom su vlasništvu i vode ih tvrtke koje mogu imati vlastite izjave o zaštiti privatnosti.

Izjava o zaštiti privatnosti

1. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Kategorije osobnih podataka o vama koje obrađujemo uključuju sljedeće:

Osobne pojedinosti, poput vašeg imena, željenog imena, prezimena, nadimka, datuma rođenja, korisničkog imena, lozinke i drugih sredstava za provjeru autentičnosti, službenog identifikacijskog dokumenta, potpisa i slika.

Podaci za kontakt, kao što su poštanska adresa, telefonski broj, informacije o profilima na društvenim mrežama i adresa e-pošte.

Podaci vezani uz posao, kao što su djelatnost, uloga, poslovne aktivnosti, sadašnji i bivši poslodavci, odnos prema kupcu ili trećoj strani (npr. zastupstvo, dobavljač), poslovna adresa, poslovni telefonski broj, društveni mediji povezani s poslom i poslovna adresa e-pošte.

Podaci o transakciji ili financijskom računu, kao što su adresa za naplatu, bankovni račun, brojevi bankovnih računa i brojevi usmjeravanja; informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici, sigurnosni kod i datum isteka; ime i pojedinosti vlasnika kartice ili računa; podaci o uputama; informacije o drugoj strani; te informacije o financiranju opreme i aktivnosti lizinga. Ako je to dopušteno ili u skladu sa zakonom, možemo zatražiti identifikacijski dokument koji izdaje nadležno državno tijelo.

Podaci koje možete poslati na oglasne ploče, korisničke obrasce (uključujući društvene medije) ili kao odgovor na ankete, kao što su korisnička imena, pojedinosti o profilima na društvenim medijima, komentari (uključujući prikaze i mišljenja), slike i druge informacije.

Podaci o preferencijama i odnosima koji nam pomažu da shvatimo tko ste i što želite kako bismo vam ponudili odgovarajuće proizvode i servise, kao što su podaci o nekretnini, imanju ili poslovni podaci, vaša opća lokacija, preferencije i jezične preferencije. To također uključuje informacije o tome kako komunicirate s nama, našim distributerima i poslovnim partnerima; i pojedinosti o računima povezanima s nama, uključujući nabave, upite, račune kupaca, povijest zahtjeva za jamstvom i povijest plaćanja.

Podaci o uporabi, kao što su pojedinosti o proizvodima i servisima, specifikacijama hardvera i operacijskog sustava, verziji softvera, podatke o performansama i statistici, podatke iz zapisnika, podatke o uporabi uređaja i aplikacija (i proizvoda i servisa) te dijagnostičke podatke.

Automatski prikupljeni podaci, kao što su informacije o stranicama ili sadržaju koji se posjećuju putem mrežnih servisa; podatke o tome jeste li otvorili ili pročitali naše objave; prisutnost kolačića i drugih tehnologija; vrijeme i trajanje uporabe mrežnih servisa; i izvješća o pogreškama i podaci o performansama. Prikupljene informacije i podaci obuhvaćaju adresu vašeg internetskog protokola (IP) (i informacije koje se odnose na navedenu IP adresu); vrstu i verziju operacijskog sustava vašeg uređaja ili web-preglednika; model hardvera, ID uređaja ili identifikator za bilo koji uređaj koji se koristi za pristup mrežnim servisima i drugim jedinstvenim identifikatorom uređaja; te, u nekim slučajevima, lokaciju vašeg uređaja. Ove informacije mogu se zabilježiti dok koristite mrežne servise.

Osjetljivi osobni podaci: neki od osobnih podataka koje možemo obraditi u svezi sa Svrhama iz poglavlja 2 mogu se smatrati osjetljivim osobnim podacima u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka, koji (kako je određeno mjerodavnim zakonom o zaštiti podataka) sadrži podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, religijska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju fizičke osobe. Osim toga, neki osobni podaci mogu uključivati informacije koje se odnose na kaznene presude i prekršaje.

2. Izvori osobnih podataka koji se obrađuju

Prikupljamo osobne podatke o vama iz raznih izvora, uključujući sljedeće:

Informacije koje prikupljamo izravno od vas: osobni podaci općenito se prikupljaju kad nam istima omogućite pristup (elektronički, napismeno ili verbalno). Pitat ćemo vas za podatke i informacije (npr. osobne pojedinosti; podaci za kontakt; informacije o transakciji) kad komunicirate s nama, npr. kad se prijavljujete ili kupujete servise ili proizvode, unesite informacije u naše Mrežne servise, izradite račun na našim Mrežnim servisima, posjetite naše sadržaje, prijavite se za primanje biltena, kontaktirajte s nama u svrhu korisničke podrške, obavite kupnju, registrirajte se za obuku, prijavite se za financiranje, odgovorite na ankete, registrirajte svoje jamstvo ili na drugi način komunicirajte s nama.

Podaci koje prikupljamo interno: prikupljamo, pratimo ili saznajemo podatke o vama, poput vaših interakcija s nama (npr. podaci o preferencijama i odnosima); u redovnom tijeku našeg odnosa s vama; ili kad koristite naše proizvode ili servise (npr. podaci o korištenju proizvoda i servisa; automatski prikupljeni podaci). Prikupljamo ili dobivamo osobne podatke kad posjećujete ili koristite bilo koji od naših Mrežnih servisa. Mi (ili treće strane) koristimo kolačiće i druge tehnološke alate kako bismo prikupili informacije o vašem računalu ili uređaju i vašoj uporabi internetskih usluga (npr. automatski prikupljeni podaci). Za dodatne informacije o kolačićima i drugim tehnologijama, pogledajte poglavlje 5, „Kolačići i slične tehnologije prikupljanja“.

Informacije prikupljene od trećih strana: primamo osobne podatke o vama od trećih strana koje nam ih pružaju, kao što su članovi grupe John Deere, naši kupci, ovlaštena John Deere zastupstva, vaš poslodavac, kreditne referentne agencije, ili tijela za izvršavanje zakonodavstva ili vladina nadležna tijela (npr. osobne pojedinosti; podaci za kontakt; podaci vezani uz posao; transakcije ili podaci o financijskom računu). Također primamo osobne podatke o vama od trećih strana od kojih kupujete bilo koji od naših proizvoda ili servisa (npr. ovlašteno John Deere zastupstvo).

Javno dostupne informacije: prikupljamo osobne podatke o vama (primjerice, sklonosti i podatke o odnosu) koji su javno dostupni (npr. korisne informacije o vlasniku-kupcu, tvrtki i poslovne pojedinosti, financijske informacije) ili informacije koje učinite javno dostupnima; od dobavljača podataka trećih strana, koji poboljšavaju naše datoteke i pomažu nam da bolje shvatimo naše kupce; ili s web-mjesta društvenih mreža, kao što je Facebook, ako radite s društvenim medijima funkcijom na mrežnim servisima kao što je dodatak društvenih mreža (Facebook gumb „Sviđa mi se“), ako označite da vam se „sviđaju“ naše stranice društvenih mreža, ili se pridružite našim zajednicama. Ako komunicirate s nama putem društvenih mreža, možete nam omogućiti pristup informacijama s vašeg profila na istima.

3. Namjene za obradu osobnih podataka („Svrhe“)

Osobni podaci obrađuju se u sljedeće Svrhe te na temelju sljedećih pravnih osnova (pravnih temelja za obradu). Po potrebi ćemo u trenutku prikupljanja podataka istaknuti je li odredba osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza i jeste li obvezni dobaviti osobne podatke te moguće posljedice ako se takvi podaci ne dobave:

a) Korisnička služba: za pružanje zatraženih proizvoda i servisa; za srodne usluge, kao što su isporuka proizvoda, održavanje, podršku kupcima vezano uz proizvode (uključujući usluge održavanja), financiranje, lizing i kreditne servise; te rad Mrežnih servisa.

To uključuje obradu osobnih podataka za: izvršavanje zadataka potrebnih za obradu i ispunjenje zahtjeva ili naloga, kao što je odgovaranje na zahtjeve za dodatnim informacijama ili odgovaranje na zahtjeve za ponudu (bilo izravno ili preko ovlaštenog zastupstva tvrtke John Deere), u svrhu provjere identiteta pojedinca (ili identificirali zastupnika) i omogućavanja pristupa poslovnom računu kupca, provjere podobnosti za programe poticaja, obrade registracije proizvoda i osiguravanje zatražene roba i servisa (uključujući provođenje naloga i postupka dostave između vas i ovlaštenog zastupstva John Deere); aktivaciju softvera i uređaja koji zahtijevaju aktivaciju; upravljanje osobnim računima i obradu uplate za robu i servise; uspostavu i provođenje ugovora; obradu potraživanja jamstva i pružanje jamstvenog servisa; pružanje i servis dodatnih jamstvenih programa, uključujući upravljanje servisnim ugovorima i naplatu/fakturiranje; registraciju i uspostavu računa u mrežnim servisima, uključujući postavljanje i vođenje korisničkog računa; te pružanje Mrežnih servisa i njihovih funkcionalnosti, uključujući rukovanje i upravljanje mrežnim servisima, pružanje sadržaja i komunikaciju s vama na Mrežnim servisima.

Obrada se opravdava na temelju zakonskih odredbi koje određuju sljedeće: (1) obrada je potrebna u vezi s bilo kojim ugovorom koji možete sklopiti s nama (uključujući Uvjete uporabe Mrežnih servisa) ili je potrebno poduzeti korake prije sklapanja ugovora; (2) obrada je potrebna u svrhu usklađivanja s pravnim ili zakonskim obvezama koje vrijede za nas; (3) obrada je potrebna za tvrtku John Deere, člana grupe John Deere ili trećih strana (npr. zastupstvo ili poslovni kupac), za potrebe legitimnih interesa u pružanju servisa, proizvoda i korisničke podrške, obuke i drugih obrazovnih događanja, komunikaciju vezanu uz relevantne informacije o nadogradnji i poboljšanjima proizvoda (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode); ili (4) za obradu je potreban vaš pristanak.

b) Proizvod i korisnička podrška:za pružanje podrške za proizvode i servise; upravljanje odnosima s kupcima, distributerima i dobavljačima; za dijagnostiku i popravke; komunikacije; te sigurnost proizvoda i upravljanje povlačenjima.

Kao dio pružanja usluge i podrške koristimo sustav upravljanja odnosima s kupcima (osobne pojedinosti, podaci za kontakt, podaci o preferencijama i odnosima, javno dostupne informacije) za praćenje uključenosti, provjeravamo jesu li podaci za kontakt važeći, dolazimo do sveobuhvatnog uvida u poslovanje s vama (i vašom tvrtkom), izbjegavamo dupliciranje komunikacije o sličnim temama, pružamo prodaju i podršku te odgovaramo na sve vaše poruke ili zahtjeve.

To uključuje obradu osobnih podataka za: pružanje obuke i drugih obrazovnih događanja kupcima i osoblju kupaca, distributerima i osoblju distributera te dobavljačima i osoblju dobavljača; omogućivanje periodičnog održavanja i podrške vezano uz proizvode i servise (uključujući ažuriranja softvera); odgovaranje na zahtjeve prodavača za tehničkom podrškom pri identificiranju problema s proizvodom ili servisom i pri drugim dijagnostikama; te osiguravanje komunikacije vezane uz vaše proizvode ili servise, uključujući servisne informacije, potvrde, obavijesti, ažuriranja, potporu i administrativne poruke, te pružanje informacija iz sigurnosnih ili zakonskih razloga, kao što su povlačenja i komunikaciju o pitanjima sigurnosti.

Obrada se opravdava na temelju zakonskih odredbi koje određuju sljedeće: (1) obrada je potrebna u vezi s bilo kojim ugovorom koji možete sklopiti s nama (uključujući Uvjete uporabe Mrežnih servisa) ili je potrebno poduzeti korake prije sklapanja ugovora; (2) obrada je potrebna u svrhu usklađivanja s pravnim ili zakonskim obvezama koje vrijede za nas (npr. obavještavanje o i upravljanje povlačenjima); (3) obrada je potrebna za tvrtku John Deere, člana grupe John Deere ili treće strane (npr. zastupstvo ili poslovni kupac), za potrebe legitimnih interesa u pružanju servisa, proizvoda i korisničke podrške, obuke i drugih obrazovnih događanja, komunikaciju vezanu uz relevantne informacije o nadogradnji proizvoda i poboljšanjima proizvoda (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode); ili (4) za obradu je potreban vaš pristanak.

c) Oglašavanje: kako bismo vam pružili komunikaciju i ponude proizvoda i servisa tvrtke John Deere, članova grupe John Deere ili naših distributera, dobavljača i partnera, uključujući ponude na temelju vaših interesa, osobnih i poslovnih karakteristika i lokacije.

Mi (ili treće strane, kao što je ovlašteni zastupstvo John Deere) možemo pružiti predmetne komunikacije i ponude putem e-pošte, pošte, na mreži (uključujući davanje oglašivačkih i personaliziranih sadržaja za vas na Mrežnim servisima), platformi društvenih mreža, tekstnih poruka, automatskih obavijest i drugo. U svezi s marketingom na platformama društvenih mreža, podaci pod pseudonimom (kriptografsko raspršivanje osobnih pojedinosti ili podataka za kontakt) mogu se dobaviti platformama društvenih mreža kako bi se omogućilo podudaranje s vašim računom na društvenim mrežama i kako bismo mogli oglašavati na platformi. Kako je detaljno objašnjeno u 5. poglavlju, mi (ili treće strane) koristimo kolačiće i druge slične tehnologije kako bismo omogućili personalizaciju Mrežnih servisa ili postavljanje reklama u skladu s vašim interesima na web-mjestima trećih strana.

To uključuje obradu osobnih podataka za: izradu oglašivačkih i marketinških programa s pomoću podataka (osobne pojedinosti, podaci za kontakt, podaci o preferencijama i odnosima, podaci o uporabi, automatski prikupljeni podaci) kako bi se mogli predložiti proizvodi i servisi koji bi vas mogli zanimati na mreži i izvan mreže, te kako bi se mogle koristiti informacije (osobne pojedinosti, podaci o uporabi, automatski prikupljeni podaci) za personalizaciju Mrežnih servisa i približavanje Mrežnih servisa vašim interesima.

Obrada se opravdava na temelju zakonskih odredbi koje nalažu sljedeće (1) obrada je potrebna za tvrtku John Deere, člana grupe John Deere ili treću stranu (npr. zastupstvo) s obzirom na njihove legitimne interese u provedbi marketinga, procjeni interesa i stjecanju novih kupaca, upoznavanje preferencija za bolju personalizaciju ponuda i ponudu proizvoda i usluga koji zadovoljavaju potrebe (potencijalna) kupca (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode); ili (2) za obradu je potreban vaš pristanak.

d) Ankete i promotivni događaji: za organizaciju nagradnih igara, natjecanja, programa vjernosti i drugih promidžbenih događaja za koje se prijavljujete ili pristupate, kao što su raspoređivanje tura objekata člana grupe John Deere ili naših atrakcija ili sudjelovanja u upoznavanju proizvoda i druge trgovinske sajmove.

Obrada se opravdava na temelju zakonskih odredbi koje određuju sljedeće: (1) obrada je potrebna u vezi s bilo kojim ugovorom koji možete sklopiti s nama (uključujući Uvjete uporabe vezane uz Promotivni događaj) ili je potrebno poduzeti korake prije sklapanja ugovora; (2) obrada je potrebna za tvrtku John Deere ili člana grupe John Deere za potrebe legitimnih interesa u marketingu, procjeni interesa i pružanju usluga i dobivanju (potencijalnih) kupaca (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode); ili (3) za obradu je potreban vaš pristanak.

e) Druge komunikacije: kako bismo pružili druge informacije koje bi vam mogle poslužiti, kao što su najave, podsjetnici, kvar servisa, programi poboljšanja proizvoda i tehnički servisni bilteni; novosti o tvrtki John Deere ili članovima grupe John Deere, časopisi tvrtke (primjerice The Furrow i Homestead) i katalozi; i pozivnice za trgovinske sajmove, predstavljanje proizvoda i druge događaje.

Obrada se opravdava na temelju zakonskih odredbi koje određuju sljedeće: (1) obrada je potrebna u vezi s bilo kojim ugovorom koji možete sklopiti s nama (uključujući Uvjete uporabe vezane uz pretplate na naše objave) ili je potrebno poduzeti korake prije sklapanja ugovora; (2) obrada je potrebna za tvrtku John Deere, člana grupe John Deere ili treće strane (npr. zastupstvo), za potrebe legitimnih interesa u marketingu, procjeni interesa i dobivanju kupaca, komunikaciju upućenu (potencijalnim) kupcima vezanu uz relevantne informacije o nadogradnji proizvoda i poboljšanjima te druge informacije o proizvodima i servisima (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode); ili (4) za obradu je potreban vaš pristanak.

f) Istraživanje; Poboljšanje proizvoda i servisa: kako biste prepoznali i otkrili probleme s postojećim proizvodima i servisima, morate razumjeti kako se koriste naši proizvodi i servisi, analizirati promidžbenu učinkovitost, provesti istraživanje, poboljšati proizvode i servise, te razviti nove proizvode i servise (uključujući informacije dobivene pod pseudonimom i anonimne informacije).

To uključuje obradu osobnih podataka za: mjerenje razmjera publike i uključivanje kupaca; slanje anketa o iskustvu, omogućivanje sudjelovanja u istraživačkim panelima na mreži i izvan mreže i analiziranje odgovora; procjenu performansi i rad proizvodnje i ispitnih proizvoda i servisa (uključujući i informacije o uporabi); pregled kodova grešaka i druge operativne podatke iz strojeva, potraživanja jamstva i tehničkih zahtjeva za pomoć od zastupstava u svrhu otkrivanja problema s proizvodima ili servisima (uključujući sigurnosne probleme), poboljšavanje proizvoda i servisa, te razvoj novih proizvoda i servisa; te poboljšavanje performansi, otklanjanje programskih grešaka i poboljšavanje Mrežnih servisa (npr. uporaba informacije o pregledavanju za posjete Mrežnim servisima i prilagodbu Mrežnih servisa za jednostavniju uporabu).

Obrada se opravdava na temelju zakonskih odredbi koje određuju sljedeće: (1) obrada je potrebna u vezi s bilo kojim ugovorom koji možete sklopiti s nama (uključujući Uvjete uporabe Mrežnih servisa) ili je potrebno poduzeti korake prije sklapanja ugovora; (2) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke John Deere ili člana grupe John Deere pri identificiranju problema s proizvodima i servisima tvrtke, provođenje istraživanja i izradu analiza, poboljšanje proizvoda i servisa, te razvijanje novih proizvoda i servisa (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode); (3) obrada je nužna kako bi se zaštitili vitalni interesi pojedinca (npr. prepoznavanje sigurnosnih problema); (4) obrada je nužna za pridržavanje zakonske obveze koje se moramo držati (npr. sigurnost proizvoda; povlačenje); ili (5) obrada je uvjetovana pristankom.

g) Fizička sigurnost: kako biste proveli i održavali fizičku sigurnost, upravljajte pristupom objektima; i pregledajte pristup objektima u slučaju incidenta ili tamo gdje je potrebno istražiti neovlašten pristup, gubitak ili krađu.

To uključuje obradu osobnih podataka za: kreiranje i upravljanje korisničkim ID-ovima, značkama, ključevima i drugim načinima upravljanja pristupom kako biste osigurali da pojedinci imaju odgovarajuće dopuštenje prije pristupanja objektima tvrtke John Deere ili člana grupe John Deere (tj. kontrola pristupa i sprječavanje neovlaštena pristupa); nadzor u objektima tvrtke John Deere ili člana grupe John Deere (uključujući uporabu televizije zatvorenog tipa i drugih vrsta kamera) za zaštitu osoba, i zaštitu od krađe, vandalizma i oštećivanja imovine tvrtke John Deere ili člana grupe John Deere. Ovo uključuje obradu zapisa o pristupu objektima ili ovlaštenim područjima (npr. snimanje ulaska i izlaska pojedinaca) kako bi se adekvatno istražili bilo kakav neovlašteni pristup, gubitak ili krađa.

Obrada se opravdava na temelju zakonskih odredbi koje nalažu sljedeće: (1) obrada mora biti u skladu s pravnom obvezom kojoj smo podložni; (2) potrebna je kako bi se zaštitili vitalni interesi pojedinca; (3) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke John Deere ili člana grupe John Deere kako bi se osigurala fizička i elektronička sigurnost naših poduzeća, prostora i imovine (tj., kako bi se na odgovarajuć način zaštitila i branila vlastita imovina (npr. fizičko ili intelektualno vlasništvo) i kako bi se adekvatno istražio bilo kakav neovlašten pristup, gubitak ili krađa; i osiguravanje fizičke sigurnosti) (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode). Ako se obrađuju kazneni prekršaji i podaci vezani uz osude, takva se obrada odvija sukladno zakonu država članica EU-a ili EGP-a.

h) Mrežna/računalna sigurnost: biste omogućili elektroničku sigurnost (mrežnu i računalnu sigurnost), uključujući prepoznavanje, zaštitu, otkrivanje, reakciju i oporavak od sigurnosnih događaja. To uključuje obradu osobnih podataka za: identificiranje prijetnji, ranjivosti i rizika; identificiranje, provjeru autentičnosti i utvrđivanje odgovarajućeg odobrenja korisnika; izdavanje i opoziv vjerodajnica; dodjelu i upravljanje dozvolama pristupa za korisnike; sprječavanje i otkrivanje neovlaštenog pristupa ili obrade podataka i podjele zlonamjernog koda; zaustavljanje napada uskraćivanja servisa i drugih oštećenja računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava; sprječavanje i otkrivanje prijevare, kriminala ili zlouporabe IT usluga; blokiranje neželjene pošte, krađe identiteta, računalnih virusa i drugih zlonamjernih softvera; pružanje sigurnosti proizvoda i korisnika; te sprječavanje neovlaštenog prijenosa vlasničkih podataka i drugih informacija (npr. osobnih podataka).

Tim organizacije Global Security s primarnim sjedištem u tvrtki Deere & Company iz Molinea, u Illinoisu (ali sadrži pojedince koji se nalaze kod drugih članova grupe John Deere), obrađuje osobne podatke kako bi nam pomogao u identificiranju i istrazi sumnjivih incidenata ili događaja (uključujući forenzičko ispitivanje kao jednu od metoda); koordiniranje odgovora; te vraćanje funkcionalnosti.

Obrada je opravdana na temelju zakonskih odredbi koje nalažu sljedeće: (1) obrada je nužna zbog potrebe da se ispoštuje pravna obveza kojoj podliježemo; (2) potrebna je radi zaštite vitalnih interesa pojedinca; ili (3) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke John Deere ili člana grupe John Deere radi adekvatne zaštite i obrane imovine (npr. fizičko ili intelektualno vlasništvo); te pružanje mrežne i informacijske sigurnosti (uključujući administrativne, tehničke i organizacijske mjere) (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode). Ako se obrađuju kazneni prekršaji i podaci vezani uz osude, takva se obrada odvija sukladno zakonu država članica EU-a ili EGP-a.

i) IT operacije: za upravljanje IT sustavima, aplikacijama i infrastrukturom (uključujući nadzor performansi IT sustava i infrastrukture) provodi se IT nadzor i pružaju informacije i komunikacijski servisi.

Ovo uključuje obradu osobnih podataka za: olakšavanje komunikacije i uporabe drugih IT alata; upravljanje upotrebom aplikacija tvrtke John Deere ili člana grupe John Deere; identificiranje i rješavanje problema s IT sustavima i alatima; ugrađivanje nadogradnji i zakrpa; osiguravanje neprekidnosti poslovanja, uključujući stvaranje sigurnosnih kopija; te upravljanje službom za korisnike.

Obrada se opravdana na temelju zakonskih odredbi koje nalažu da je (1) potrebna za performanse ugovora koji ste sklopili kao ugovorna strana ili kako bi se poduzeli koraci (na vaš zahtjev) prije sklapanja novog ugovora; i (2) nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke John Deere ili člana grupe John Deere pri upravljanju, održavanju i radu infrastrukture informacijske komunikacijske tehnologije (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode).

j) Poslovne operacije: za upravljanje svakodnevnim operacijama tvrtke John Deere i grupe John Deere, za analizu podataka za izvješće o poslovnim performansama i za upravljanje korporacijama (uključujući revizije, kontrole sukladnosti i druge aktivnosti upravljanja rizikom (uključujući javnu nabavu osiguranja).

To uključuje obradu osobnih podataka za: organizacijsku analizu, razvoj i izvješćivanje o upravljanju (uključujući modeliranje i razvijanje modela rizika); raspoređivanje radova i upravljanje našom imovinom; upravljanje financijskim računom, uključujući obradu plaćanja i upravljanje računima potraživanja i plaćanja; taktičko i strateško planiranje; upravljanje projektom i organizacijom; čuvanje zapisa i arhiviranje; vođenje ugovora; upravljanje odnosima s trećim stranama (prodavateljima, dobavljačima, poslovnim partnerima, zastupstvima); zaštitu i provođenje prava; interni i vanjski nadzor; reorganizaciju, stjecanje, spajanje, razdvajanja te planiranje i obradu prodaje poslovanja; te obradu osobnih podataka u svrhu anonimizacije/deidentifikacije.

U ime organizacije, grupa John Deere zajednički upravlja pojedinim kategorijama osobnih podataka (npr. osobne pojedinosti, podaci za kontakt, podaci o preferencijama i odnosima, podaci o uporabi, automatski prikupljeni podaci itd.) za istovjetne poslovne procese drugih članova grupe John Deere, uključujući tvrtku John Deere. Grupa John Deere također zajednički upravlja infrastrukturom u kojoj članovi grupe John Deere obrađuju osobne podatke za vlastite namjene.

Obrada se opravdava na temelju zakonskih odredbi koje određuju da je (1) potrebno poštivati pravne obveze koje se primjenjuju na nas; ili (2) nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke John Deere ili članova grupe John Deere za upravljanje i rad iz dana u dan tvrtke John Deere i grupe John Deere, upravljanje financijskim poslovima tvrtke John Deere i grupe John Deere, za upravljanje rizicima kojima su izložene tvrtka John Deere i grupa John Deere, upravljanje poslovima informacijama, vrednovanje poslovnih transakcija i vrednovanje aktivnosti spajanja i stjecanja (uključujući dužnu pažnju ciljeva stjecanja) (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode).

k) Ispunjavanje uvjeta: za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za proizvode, servise ili ponude; provjeru ili pomoć pri potvrdi vašeg identiteta; ispunjavanje obveza usklađenosti s propisima; pregled u odnosu na vladine ili druge popise sankcija; te poštivanje internih obveza usklađenosti.

To uključuje obradu osobnih podataka za: provođenje temeljitog upoznavanja kupca (uključujući uporabu informacija iz različitih izvora, kao što su javne informacije, za provjeru i potvrdu identiteta); provjeru kredita i poziva na broj odobrenja i procjenu rizika; pregled u odnosu na popise sankcija; te pridržavanje drugih regulatornih obveza (uključujući obveze koje su postavili drugi članovi grupe John Deere), kao što je provjera jeste li politički izložena osoba te usklađenost sa zahtjevima za otkrivanje i sprječavanje financiranja terorizma.

Global Trade Compliance Group s primarnim sjedištem u tvrtki Deere & Company u Molineu, u Illinoisu (ali uključuje i pojedince koji se nalaze kod drugih članova grupe John Deere), pomaže tvrtki John Deere u obradi osobnih podataka u tu svrhu. Global Trade Compliance Group ima primarnu odgovornost za identifikaciju i ispitivanje početnih podudaranja s pojedincima na popisima sankcioniranih osoba, te istraživanje i brisanje neispravnih podudaranja.

Obrada se opravdava na temelju zakonskih odredbi koje određuju sljedeće: (1) obrada je potrebna u vezi s bilo kojim ugovorom koji možete sklopiti s nama (uključujući Uvjete uporabe vezane uz pretplate na naše objave) ili je potrebno poduzeti korake prije sklapanja ugovora; (2) potrebno poštivati pravne obveze i obveze propisane Ustavom koje se primjenjuju na nas; (3) obrada je nužna za zaštitu vitalnih interesa pojedinaca; (4) obrada je nužna za zadatak koji se provodi u javnom interesu; ili (5) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke John Deere ili člana grupe John Deere pri sprječavanju pranja novca i prekršaja, sprječavanju i otkrivanja prijevare, te razumijevanju naših (potencijalnih) kupaca i poslovnih partnera (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode); ili (4) za obradu je potreban vaš pristanak. Ako se obrađuju osjetljivi osobni podaci, obrađuju se sukladno zakonima države članice EU-a ili EU-a/EGP-a, uključujući i slučajeve uspostave, provedbe ili obrane u slučaju pravnih potraživanja. Ako se obrađuju kazneni prekršaji i podaci vezani uz osude, takva se obrada odvija sukladno zakonu država članica EU-a ili EGP-a.

l) Pravna usklađenost; postupci: za pridržavanje odgovarajućih zakona i propisa; i uspostavu, provedbu i obranu zakonskih prava.

To uključuje obradu osobnih podataka (uključujući osjetljive osobne podatke ili podatke vezane uz kaznene presude i prekršaje) u svrhu: pridržavanja pravnih i drugih zahtjeva kojima su podložni članovi grupe John Deere (uključujući zakone i propise zemalja koje nisu one u kojima se nalazite); pridržavanja vladinih inspekcija i drugih zahtjeva od strane vladinih ili drugih tijela javnog sektora (uključujući i one od zemalja koje nisu one u kojima se nalazite); odgovora na pravne postupke; primjene zakonskih prava i pravnih lijekova, uključujući zaštitu i provođenje naših prava, zaštitu vlasništva ili imovine, zaštitu prava, vlasništva ili sigurnosti drugih, te pripadnika grupe John Deere; te istraživanja, pripreme i obrane u sporu i upravljanje bilo kakvim internim žalbama ili potraživanjima (uključujući sporove na temelju Ustava SAD-a i vladine zahtjeve).

Obrada se opravdava na temelju zakonskih odredbi koje određuju da je (1) potrebno poštivati pravne obveze koje se primjenjuju na nas; ili (2) nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke John Deere ili članova grupe John Deere za upravljanje i rad iz dana u dan, upravljanje financijskim poslovima i upravljanje rizicima kojima je izloženo naše poslovanje, upravljanje poslovima i informacijama, te poštivanje zakona izvan EU-a i zakona drugih zemalja u kojima grupa John Deere posluje (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode). Ako se obrađuju osjetljivi osobni podaci, obrađuju se sukladno zakonima države članice EU-a ili EU-a/EGP-a, uključujući i slučajeve uspostave, provedbe ili obrane u slučaju pravnih potraživanja. Ako se obrađuju kazneni prekršaji i podaci vezani uz osude, takva se obrada odvija sukladno zakonu država članica EU-a ili EGP-a.

m) Istrage: za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prijevare, kršenja pravila tvrtke ili drugih neovlaštenih, spornih ili neprikladnih aktivnosti (uključujući kaznene prekršaje).

To uključuje obradu osobnih podataka za: istraživanje i odgovaranje na slučajeve usklađenosti i podneske putem dežurne službe (uključujući rad linije za prijavljivanje sukladno američkom Sarbanes-Oxleyevom zakonu).

Što se tiče istraživanja usklađenosti, Center for Global Business Conduct and Global Enterprise Security & Preparedness grupe John Deere s primarnim sjedištem u tvrtki Deere & Company u Molineu, u Illinoisu (s pojedincima koje se nalaze u sklopu drugih članova grupe John Deere), nadzire i pomaže tvrtki John Deere.

Obrada se opravdava na temelju zakonskih odredbi koje određuju da je (1) potrebno poštivati pravne obveze koje se primjenjuju na nas; ili (2) nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke John Deere ili članova grupe John Deere za upravljanje i rad tvrtke John Deere i grupe John Deere, za upravljanje rizicima kojima su izložene tvrtka John Deere i grupa John Deere, upravljanje poslovima i informacijama, otkrivanje i sprečavanje prijevara; otkrivanje i sprječavanje kršenja pravila grupe John Deere i poštivanje odredbi i zakona van EU-a i zakona drugih zemalja u kojima grupa John Deere posluje (u toj mjeri da takvi legitimni interesi ne ugrožavaju vaše interese ili temeljna prava i slobode). Ako se obrađuju osjetljivi osobni podaci, obrađuju se u skladu sa zakonima država članica EU-a ili EU-a/EGP-a. Ako se obrađuju podaci vezani uz kaznene prekršaje i osude, takva se obrada odvija sukladno zakonima države članice EU-a ili EU-a/EGP-a.

4. Treće strane s kojima se osobni podaci dijele ili kojima se otkrivaju

a) Osobni podaci dijele se ili objavljuju u sklopu tvrtke John Deere i članovima grupe John Deere u svrhe koje se opisuju u predmetnoj Izjavi. Članovi grupe John Deere obrađuju osobne podatke u skladu s predmetnom Izjavom, osim ako vam ne jave suprotno.

b) Kako bismo postigli svrhe u 3. poglavlju, dijelimo ili otkrivamo osobne podatke unutar grupe John Deere. Koristimo stručnost i znanje grupe John Deere, kao što su centralizirani ljudski resursi, računovodstvo, riznica, upravljanje rizicima, upravljanje poslovima, informacijska tehnologija i sigurnosne funkcije. Reference na tvrtku John Deere i članove grupe John Deere u 3. poglavlju predmetne Izjave općenito se odnose na slučajeve u kojima članovi grupe John Deere djeluju kao zajednički voditelji obrade, zajedno s tvrtkom John Deere.

c) Po potrebi otkrivamo osobne podatke u svrhu dovršavanja bilo kakve transakcije koju ste zatražili ili odobrili ili davanja proizvoda ili servisa.

Na primjer, otkrivamo podatke za plaćanje bankama i drugim financijskim institucijama za obradu uplate. Podatke dijelimo i kad nam to vi naložite. Također možete zatražiti dodatne informacije o proizvodu ili servisu ili zatražiti ponudu na Mrežnim servisima, koje šaljemo ovlaštenom John Deere zastupstvu u vašem području za daljnji rad kako bismo ispunili vaš zahtjev. Kao što je opisano u 12. poglavlju, također možete dijeliti recenzije i povratne informacije na forumima i drugim javnim platformama.

d) Osobne podatke dijelimo ili otkrivamo s ovlaštenim John Deere prodavačima, distributerima, trgovcima i poslovnim partnerima, u svezi s ciljevima navedenim u 3. poglavlju.

Na primjer, ovlašteno zastupstvo tvrtke John Deere posreduje između vas i nas u svezi s upravljanjem vašim odnosom s tvrtkom John Deere, uključujući pomoć pri dobivanju ponuda, kupnji opreme ili usluga, naručivanja dijelova, upravljanja proizvodima i servisima (uključujući pretplate), financiranje i jamstveni servis.

e) Ako ste zaposlenik ili zastupnik kupca ili distributera, dijelimo ili otkrivamo podatke s vama kao kupcem ili distributerom.

f) Dijelimo osobne podatke s pružateljima usluga trećih strana (koji se obično nazivaju „izvršitelji obrade podataka“) kako bismo ispunili svoje dužnosti.

Na primjer, tehnološke tvrtke kao što su tvrtke koje pružaju usluge softvera i računala (npr. servisi za upravljanje podacima i pohrane, hostiranje, softver kao servis, web-hosting i usluge e-pošte); tehnološke tvrtke koje omogućuju hardver i opremu (npr. proizvođači i distributeri računala); servisi podrške, kao što su tvrtke koje pružaju usluge podrške tvrtkama (npr. dobavljači e-pošte, usluge tiskanja, čišćenja ureda i tvrtke koje ugrađuju, servisiraju i prate sustave alarma); tvrtke koje pružaju usluge upravljanja financijama; tvrtke koje pružaju usluge zbrinjavanja otpada (npr. dobavljač stroja za drobljenje); i pružatelji usluga analitike. U nekim slučajevima te tvrtke mogu prikupljati podatke izravno od vas u naše ime.

g) Također dijelimo ili otkrivamo osobne podatke s drugim tvrtkama kako bismo obavili stručne ili profesionalne funkcije za nas same (obično se nazivaju „voditelji obrade podataka“).

Na primjer, financijske institucije kao što su sustavi za obradu plaćanja i banke uključene u obradu plaćanja ili naše financiranje; financijske ustanove poput brokera osiguranja i osiguravajućih društava koja nam pomažu pri upravljanju rizicima; servisi podrške kao što su tvrtke za podršku pri poslovanju i tvrtke koje pružaju tečajeve obuke; tvrtke za transport koje prevoze naše proizvode; telekomunikacijske tvrtke koje osiguravaju fiksne linije i mobilne telekomunikacijske servise; tehnološke tvrtke koje pružaju tehnologiju i hardver, kao što je telekomunikacijska oprema; oprema za zdravstvenu zaštitu i usluge, kao što su davatelji zdravstvenih usluga koji pružaju medicinske usluge; i druge strane (kao što su pravne i regulatorna tijela, računovođe, revizori, odvjetnici i drugi vanjski stručni savjetnici) kako bi poduprli reviziju, usklađenost i funkcije upravljanja sukladno zakonu.

h) Mrežni servisi sadrže dodatke ili sadržaje trećih strana, kao što su Facebook (gumb „Sviđa mi se“), Twitter (gumb „Zajedničko korištenje putem Twittera“), LinkedIn ili Google. Dodaci ili sadržaj mogu prikupiti vašu IP adresu; stranice koje ste posjetili putem Mrežnih servisa; i mogu koristiti vlastite kolačiće i slične tehnologije. Ako ste prijavljeni na web-mjesto društvene mreže dok se služite Mrežnim servisima, dodaci društvenih mreža mogu istima omogućiti primanje informacija o vašem pristupu Mrežnim servisima i povezati ih na vaš račun društvene mreže. Na primjer, Mrežni servisi koriste Google karte. Uporabom Google karata podložni ste Dodatnim uvjetima pružanja usluge za Google karte/Google Earth (uključujući Googleova pravila o privatnosti).

i) Također dijelimo ili otkrivamo osobne podatke u pravne svrhe, radi usklađenosti, upravljanja ili u slučaju spora.

Na primjer:

 • Dijelimo ili otkrivamo osobne podatke kupcima, njihovim odvjetnicima ili stručnim savjetnicima, sudovima, suprotnim ili pripadajućim strankama uključenima u postupke i njihovim stručnim savjetnicima, u slučajevima u kojima je potrebno utjecati na prodaju ili prijenos svih ili dijela John Deere poslovanja ili imovine (uključujući reorganizaciju, spajanje, prodaju, zajednički pothvat, prestanak, likvidaciju ili bankrot).
 • Dijelimo ili otkrivamo osobne podatke radi zaštite i provođenja naših prava, zaštite naše imovine, zaštite prava, vlasništva ili sigurnosti drugih, te podatke članova grupe John Deere, u svrhu zaštite od prijevare ili drugih nezakonitih akata, za sprječavanje, istraživanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela, ili kako je u određenu slučaju potrebno kako bi poduprli vanjske funkcije revizije, usklađenosti i upravljanja poslovima.
 • Također ćemo podijeliti ili objaviti osobne podatke u slučajevima u kojima je to zakonski nužno (uključujući zakone izvan zemlje u kojoj se nalazite), kao što su odaziv na poziv na sud, nalog za pretraživanje, sudske naloge i druge pravne postupke, uključujući i agencije za provedbu zakona, razne vrste sudova u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama u kojima članovi grupe John Deere posluju.

Imajte na umu da također možemo dijeliti i otkrivati informacije i podatke o vama koji nisu osobni podaci. Na primjer, možemo objaviti izvješća koja sadrže prikupljene i statističke podatke o našim kupcima i opremi.

5. Kolačići i slične tehnologije prikupljanja

Kad posjećujete Mrežne servise ili otvorite ili kliknete na komunikaciju kao što je elektronička pošta od tvrtke John Deere, John Deere (ili treće strane) prikupljaju informacije i podatke automatski, uporabom tehnologija kao što su zapisnici korištenja ili poslužitelja, preglednik ili HTTP kolačići, lokalni objekti koji se zajednički koriste, lokalna pohrana, web-pratilice/oznake piksela, ugrađene skripte, ETags, međuposlužiteljsko povezivanje i druge slične tehnologije prikupljanja.

Slijedi sažetak. Za dodatne informacije o tome kako John Deere (ili treće strane) koristi kolačiće i slične tehnologije na John Deere web-mjestima i mrežnim servisima, ili informacije o tome kako upravljati takvom tehnologijom, posjetite našu Izjavu o kolačićima.

Ove tehnologije općenito se koriste kako bi se omogućio pravilan rad Mrežnih servisa, bilježenje vaših preferencija ili izbora, pomoć u poboljšanju Mrežnih servisa, praćenje reakcija na naše komunikacije, poboljšanje naše komunikacije ili promocija, omogućivanje prilagođenog ili personaliziranog iskustva na Mrežnim servisima, otkrivanje i sprječavanje određene vrste prijevare i prikazivanje relevantnih reklama. U nekim slučajevima povezujemo informacije koje prikupljamo s pomoću kolačića i sličnih tehnologija prikupljanja s drugim osobnim podacima prikupljenim o vama, kako je opisano u 3. poglavlju predmetne Izjave.

Imamo odnose s trećim stranama u svrhu obavljanja funkcija praćenja i izvješća za svoju web-obradu. Također imamo odnose s trećim stranama kako bi nam pomogli dostaviti personalizirane sadržaje i relevantne oglase na Mrežnim servisima ili na web-mjestima i servisima trećih strana koje biste mogli posjetiti. Navedene treće strane mogu koristiti kolačiće i druge slične tehnologije prikupljanja kako bi prikupile informacije o vašoj uporabi Mrežnih servisa i vašim aktivnostima na web-mjestima i servisima trećih strana da bi vam mogle prikazivati ciljane oglase.

6. Funkcije Tell-A-Friend

John Deere nudi funkciju „Tell-a-friend“ na svojim web-mjestima. Ako odaberete koristiti ovu funkciju, automatski ćemo poslati vašem prijatelju jednokratnu poruku e-pošte s informacijama koje ste odabrali i pozvati ga da posjeti web-mjesto. John Deere koristi tu informaciju samo u svrhu slanja ove jednokratne poruke e-pošte i ne zadržava informacije.

7. Prava ispitanika

U skladu s lokalnim zakonom imate određena prava koja se odnose na osobne podatke bez naplate: (a) Pristup: ako se obrađuju osobni podaci, imate pravo od nas dobiti potvrdu, svrhu obrade, kategorije podataka, informacije o primateljima podataka i zemlje koje izvan EU-a u kojima se nalaze, mjere sigurnosti koje se mogu postaviti primjenjivati prilikom prijenosa podataka u zemlje koje nisu članice EU-a, razdoblje skladištenja podataka ili kriterija za utvrđivanje, daljnje informacije o vašim pravima, našim aktivnostima obrade i pružateljima podataka, te značajnim i predviđenim posljedicama obrade; (b) Ispravljanje: imate pravo na zahtjev za ispravljanje netočnih osobnih podataka i za popunjavanje nepotpunih podataka; (c) Prenosivost: možete primati osobne podatke o vama koje ste nam dali, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu i imati pravo prenositi ga drugim voditeljima obrade podataka bez ometanja. Ovo pravo važi samo ako se obrada temelji na vašoj suglasnosti ili ugovoru i ako se obrada provodi automatski; (d) Ograničenje: možete zahtijevati ograničavanje obrade osobnih podataka o vama ako (i) osporavate njihovu točnost – u razdoblju koje je potrebno da potvrdimo vaš zahtjev; (ii) je obrada nezakonita i vi se protivite njenu brisanju i umjesto toga tražite ograničenje; (iii) više nam nisu potrebni podaci, ali nam kažete da vam treba da se uspostavi, izvrši ili obrani pravno potraživanje; ili (iv) protivite se obradi temeljenoj na javnom ili legitimnom interesu – za razdoblje koje nam je potrebno da potvrdimo vaš zahtjev; i (e) Brisanje: možete zatražiti brisanje osobnih podataka o vama ako više nisu potrebni u svrhe zbog kojih smo ih prikupili, povukli ste svoju privolu i ne postoji druga pravna osnova za obradu, uložili ste prigovor i ne postoje legitimni razlozi za obradu, obrada je nezakonita ili je brisanje potrebno radi poštivanja pravne obveze.

Prigovor: imate pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka o vama radi uvjerljivih i legitimnih razloga koji se odnose na vašu određenu situaciju, osim u slučajevima kad pravne odredbe izričito zagovaraju navedenu obradu. Osim toga, imate pravo na prigovor ako su podaci o vama obrađeni u direktne marketinških svrhe.

Ako želite sprovesti bilo koje od ovih prava ili se brinete o načinu obrade osobnih podataka, poslužite se našim portalom za prava ispitanika koji možete pronaći [ovdje]. Također imajte na umu kako imate pravo podnijeti pritužbu nadzornim tijelima. Ovo se posebice odnosi na nadzorno tijelo države članice vašeg prebivališta, mjesta zaposlenja ili lokacije na kojoj je došlo do problema koji je predmet pritužbe.

Ako imate pitanja o ulogama i odgovornosti različitih članova grupe John Deere, uključujući i zajedničke voditelje obrade, obratite se Službeniku za zaštitu podataka („SZP“). Također kontaktirajte sa SZP-om ako želite saznati više o dogovoru između članova grupe John Deere koji djeluju kao zajednički voditelji obrade tvrtke John Deere. U slučaju zajedničkih voditelja obrade možete sprovesti svoja prava u odnosu na svakog od njih.

Podaci za kontakt našeg SZP-a dostupne su u 15. poglavlju predmetne Izjave.

8. Upravljanje privolama

Ako vas zamolimo da date svoju privolu za uporabu osobnih podataka za određenu namjenu, možete odbiti dati privolu i povući svoju privolu u bilo kojem trenutku tako što ćete kontaktirati s nama uporabom metoda navedenih u 7. ili 15. poglavlju. Zakonitost bilo koje obrade osobnih podataka koja se izvršila prije povlačenja vaše privole neće biti zahvaćena.

9. Prijenos osobnih podataka u druge zemlje

Zbog globalne naravi naših poslova neki od primatelja navedenih u 4. poglavlju mogu se nalaziti u zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP-a), koje ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite podataka. Međunarodni transferi mogu biti upućeni u zemlje u kojima članovi grupe John Deere imaju urede, uključujući Indiju i Sjedinjene Američke Države.

Neke zemlje koje nisu unutar EGP-a Europska komisija prepoznaje kao zemlje s odgovarajućom razinom zaštite podataka u skladu sa standardima EGP-a (popis takvih zemalja dostupan je ovdje: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Za prijenose iz EGP u zemlje koje Europska komisija ne smatra prikladnima postavljaju se odgovarajuće mjere, kao što su obvezujuća pravila poslovanja, standardne ugovorne odredbe koje je usvojila Europska komisija za zaštitu osobnih podataka, drugi valjani mehanizmi prijenosa, ili, u iznimnim okolnostima, mjere na temelju dopuštenih zakonskih odstupanja. Prijenosi trećim stranama koje se nalaze u državama u kojima će se isti odvijati s pomoću uporabe prihvatljivog mehanizma za prijenos podataka, kao što su obvezujuća pravila postojanja, Europsko-američki sustav zaštite privatnosti za samocertificirane organizacije SAD-a, standardne ugovorne odredbe koje je usvojila Europska komisija za zaštitu osobnih podataka, certifikacije, odobreni obrasci ponašanja, drugi valjani mehanizmi za prijenos, ili, u iznimnim okolnostima, mjere na temelju dopuštenih zakonskih odstupanja. Kontaktirajte s našim SZP-om s pomoću informacija u 15. poglavlju predmetne Izjave ako želite primiti kopiju mehanizma.

10. Zadržavanje podataka

Podaci se zadržavaju u razdoblju koje smatramo neophodnim za ispunjavanje svrha koje su navedene u predmetnoj Izjavi ili prema mjerodavnom zakonu. Kriteriji za utvrđivanje razdoblja zadržavanja uključuju:

  • Postojanje stalna odnosa s vama;
  • Osobni podaci potrebni su u Svrhe navedene u 3. poglavlju; ili
  • Važeći zakoni i propisi zahtijevaju od nas da čuvamo osobne podatke.

Također možemo imati obvezu zadržavanja osobnih podataka tijekom dužeg vremena u slučaju tužbe ili ako dobijemo poziv na sud, nalog za pretragu, sudski nalog ili drugog pravnog postupka koji zahtijeva da zadržimo osobne podatke. Podaci se zadržavaju u skladu s našim rasporedom zadržavanja zapisa i u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama. Podložno našem rasporedu zadržavanja zapisa i u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, izbrisat ćemo i/ili anonimizirati osobne podatke koji nam više nisu potrebni. Za dodatne informacije kontaktirajte nas s pomoću podataka za kontakt u nastavku.

11. Pravila o privatnosti trećih strana

Predmetna Izjava o privatnosti odnosi se samo na obradu osobnih podataka od strane tvrtke John Deere i članova grupe John Deere. Ostala web-mjesta koja mogu biti dostupna putem ovog web-mjesta ili čije su značajke ili funkcionalnost uključene u Mrežne servise imaju vlastita pravila i postupke zaštite privatnosti. Naši neovisni distributeri, dobavljači i poslovni partneri imaju vlastita pravila i postupke zaštite privatnosti. Savjetujemo vam da se upoznate s izjavama o zaštiti privatnosti svih trećih strana prije nego što im pružite informacije ili iskoristite ponudu ili promociju.

12. Forumi, recenzije proizvoda i ostala javna područja

Naše web-mjesto sadrži forum i ostale platforme na kojima možete javno objavljivati recenzije proizvoda, komunicirati s drugima i dostavljati multimedijske sadržaje. Prije objavljivanja na ovim platformama pažljivo pročitajte odgovarajuće „Uvjete uporabe“. Sve informacije koje objavljujete bit će dostupne svakome tko ima pristup internetu, a svi osobni podaci koje uključite u svoje objave drugi mogu pročitati, prikupiti i koristiti. Na primjer, ako objavite svoju adresu e-pošte uz recenziju proizvoda, možete primati neželjene poruke od trećih strana. Budite pažljivi kad objavljujete bilo kakve osobne podatke.

13. Kandidati za posao

Ako ste se prijavili za radno mjesto u tvrtki John Deere, osobni podaci koji se dostavljaju u sklopu vaše prijave za posao općenito će se koristiti za zapošljavanje i druge interne svrhe u ljudskim resursima. Dodatne informacije potražite u Globalnoj izjavi o zapošljavanju u izborniku „Informacije o zemlji ili proizvodu“.

14. Promjene predmetne izjave

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu Izjavu o zaštiti privatnosti kako bi odražavala nove ili različite postupke zaštite privatnosti. Postavit ćemo obavijest na svojoj početnoj stranici kad uvedemo značajne izmjene u predmetnoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

15. Upute kako stupiti u kontakt s nama

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi naših postupaka zaštite privatnosti ili predmetne Izjave o zaštiti privatnosti. Obratite nam se na mreži na adresi e-pošte R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Možete nam se obratiti putem pošte na sljedećoj adresi:

John Deere GmbH & Co.
Službenik za zaštitu podataka
John Deere Strasse 70
68163 Mannheim
Njemačka

Voditelji obrade podataka uključuju:

IMEPODACI ZA KONTAKTODGOVORNOST
John Deere GmbH & Co. John-Deere-str. 70, 68163 Mannheim, Njemačka 68163, Njemačka
 • Europsko sjedište;
 • Proizvodi i servisi za poljoprivredu;
 • Prodaja i marketing u EMEA regiji
 • Mrežni servisi; podatkovni servisi i pretplate
John Deere Forestry Oy Lokomonkatu 21, Tampere, Tampere, Finska 33900, Finska
 • Proizvodi i servisi za šumarstvo
 • Prodaja i marketing
John Deere Bank S.A., uključujući podružnice i zastupničke urede u Njemačkoj, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Španjolskoj. Avenija John F. Kennedy 43, 1855 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg Financijski proizvodi i servisi
John Deere Acceptances S.r.l. Via Guiseppe Di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Italija Financijski proizvodi i servisi
John Deere Solutions Réseau S.A.S. 23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Francuska Financijski servisi
John Deere Forestry, Ltd. (UK) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW, Ujedinjeno Kraljevstvo Prodaja i marketing
John Deere Ltd. (UK) Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT, Ujedinjeno Kraljevstvo Prodaja i marketing
John Deere Iberica, S.A. (Španjolska) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid) Prodaja i marketing
John Deere Polska SP. Z.o.o. (Poljska) Ul. Poznanska 1B 62 – 080 Tarnowo Podgorne Prodaja i marketing
John Deere Forestry AS (Norveška) Industriveien 27 N-2212 Kongsvingeru Prodaja i marketing
John Deere Nedriland B.V. (Nizozemska) Expeditiestraat 12 5961PX Horst Prodaja i marketing
John Deere Italiana S.r.L. (Italija) Via G. Di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano) Prodaja i marketing
John Deere Forestry Ltd. (Irska) Ballyknocken, Glenealy co. Wicklow Prodaja i marketing
John Deere France S.A.S. (Francuska) Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle Prodaja i marketing

Obvezujuća korporativna pravila Grupe Deere

Obvezujuća korporativna pravila Grupe Deere

Prava subjekta podataka

Obrazac za zahtjev prava subjekta podataka

Obrazac za pritužbe osobnih podataka

Last Updated: May 25, 2018