1 results

Serija 7R

Serija 7R

7210 R

Traktor
 • 210 KS (155 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 30 KS (22 kW) IPM
 • 6,8 l motor s 6 cilindra
 • 10,7 t i međuosovinsko rastojanje 2.925 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

7230R

Traktor
 • 230 KS (169 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 30 KS (22 kW) IPM
 • 6,8 l motor s 6 cilindra
 • 10,7 t i međuosovinsko rastojanje 2,925 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

7250R

Traktor
 • 250 KS (184 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 30 KS (22 kW) IPM
 • 6,8 l motor s 6 cilindra
 • 10,9 t i međuosovinsko rastojanje 2.925 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

7270R

Traktor
 • 270 KS (199 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 30 KS (22 kW) IPM
 • 6,8 l motor s 6 cilindra
 • 10,9 t i međuosovinsko rastojanje 2,925 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

7290R

Traktor
 • 290 KS (213 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 30 KS (22 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 11,1 t i međuosovinsko rastojanje 2,925 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

7310R

Traktor
 • 310 KS (228 kW) nazivna snaga (97/68EC) + 30 KS (22 kW) IPM
 • 9,0 l motor s 6 cilindra
 • 11,1 t i međuosovinsko rastojanje 2.925 m
 • CommandView III kabina sa 7" ili 10" ekranom osetljivim na dodir i opcionim hidrauličkom upravljačkom ručicom i rješenjima za povezivanje

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.