6130MTraktor

  • 130 KS (96 kW) nazivna snaga (ECE-R120)
  • 150 KS (110 kW) nazivna snaga (ECE-R120) s IPM
  • 4,5 l motor s 4 cilindra
  • 5,8 t i međuosovinsko rastojanje 2.580 m
Ispisati

Serija 6M: Očekujte više

RADE SVE
Svojom snagom mogu u polju više toga povući i raditi s većom priključnom opremom - dovoljno su okretni za utovarivanje i snažni na cesti.