John Deere Information

John Deere Information

Mi služimo onima koji održavaju naš svijet na životu

COVID-19 pandemija predstavlja još neviđene izazove za sve nas. Predani smo zaštiti i sigurnosti naših zaposlenika, kupaca, zastupika, dobavljača i zajednica u kojima živimo i radimo. Ulažemo napore kako bismo nastavili proizvodnju i usluge za Vas - naše partnere - koliko god je moguće. Hvala svima koji proizvode hranu, pružaju nužne usluge i štite nas.

Brinite o sebi i ostanite zdravi!